Recordatorio para pesimistas (1)


Cando vostede pense que todo vai a peor, que ata onde ímos chegar, que estas cousas antes non ocorrían, é o momento de recordar que o pasado case sempre foi peor que o presente, e que se ben é certo que moitos problemas persisten, outros rematan por se diluír, ainda que sexa polo simple relevo xeracional. A liquidación da Lei Xeral de Educación non foi tan mala…

[Información relacionada: Dobre cego, para aprender a dubidar das probas que sustentan as nosas conviccións.]

Newer entries »